Historie SBN

Společnost Boženy Němcové byla založena roku 1932 v Praze našimi předními kulturními osobnostmi prof. K.U.Václav. Tille, A.Pražák, F.X.Šalda, Horák, Wirth,aby propagovala spisovatelčino dílo, inspirovala zdejší kulturní prostředí největší ženskou osobností českých mo-derních dějin.První předsedkyní byla Anna Marie Tilschová, ve výboru působily senátorka Františka Plamínková a JUDr. Milada Horáková,obě později popravené. Do vínku dostala SBN velký peněžní dar (100 000,- Kč) od presidenta republiky T.G.Masaryka. Zvláštní úsilí tehdy věnovala Společnost postavení pomníku BN, na jehož vytvoření byla za druhé světové války vypsána soutěž.Teprve v r. 1955 byla bronzová socha Karla Pokorného odhalena na Slovanském ostrově v Praze. Za války tato Společnost existovala pod krycím názvem Přátelský kruh Boženy Němcové. SBN se také zasloužila o založení 1.literárního muzea – Muzea B.Němcové v České Skalici.Od roku 1967 do roku 2000 byla předsedkyní SBN PhDr. Jarmila Lormamová – literární historička, členka Akademie věd ČR.Za dobu třiatřicetiletého předsednictví dr. Lormanové se SBN podílela na všech velkých akcích, které pořádalo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, např. vybudování naučné stezky z České Skalice přes Ratibořice až na Rýzmburk, vybudování Barunčiny školy, odhalení pomníku Barunky před Muzeem BN i znovuodhalení opraveného pomníku B.Němcové na Husově náměstí v České Skalici v r. 1988.

Posláním SBN je péče o odkaz B. Němcové, péče o čistotu přístupu k jejímu životu a dílu, jeho propagace a uchování její památky pro příští generace. Hlavní visitkou činnosti SBN jsou slavnostní literární večery, zaměřené k osvětlování odkazu spisovatelky a jejího celého díla ve světovém kontextu. Jsou zároveň společenskými schůzemi,na kterých se sjíždějí členové z Prahy, z České Skalice, z Jaroměře,z Hradce Králové, Berouna, Domažlic, Nymburka a dalších míst. V kulturní části večerů v současnosti již vystupovali známí umělci jako např. pan prof. Radovan Lukavský, pan Alfréd Strejček, houslista pan Alexandr Kemény, klavírista pan doc. Jan Vedral, operní sólista pan Lubomír Havlák, pan Tomáš Trapl. Tyto večery, přístupné i pro veřejnost, byly pořádány do r. 1994 v Kaunickém paláci, (hraběnka Kaunicová byla příznivkyní B.Němcové), dále v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského, později v Janáčkově síni Umělecké Besedy na Malé Straně, v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí, ve Staroměstské radnici i ve Sněmovně senátu ČR.

V posledních letech se stali čestnými členy pan president Václav Havel, PhDR. Milan Uhde, Dr. Pavel Tigrid, pražský primátor Jan Koukal. Publikační činnost: PhDr.J.Lormanová - kniha „Zlatá slova B.Němcové“ a její překlad do francouzštiny a sborník „Božena Němcová paní našeho času“. Po úmrtí PhDr.J.Lormanové v září 2000 funkci předsedkyně SBN se ochotně ujala v roce 2001 publicistka, filmová režisérka paní doc.Olga Sommerová. Členkami předsednictva byly zvoleny : paní prof. Jaroslava Janáčková, paní Alena Černovská, PhDr. Eva Berndorfová, ing. Jiřina Vůjtěchová. 13.5.2004 se v pražském Památníku Národního Písemnictví v Sále B.Němcové konala ustanovující schůze nového občanského sdružení v souladu s novými právními předpisy dle Zákona č.83/1990 Sb o sdružování občanů.

Byly schváleny nové stanovy a nové předsednictvo:
čestná předsedkyně paní doc. Olga Sommerová – filmová dokumentaristka
výkonná ředitelka paní PhDr. Iva Brothánková - kurátorka výstav v Lidické galerii
paní prof.PhDr.Jaroslava Janáčková,CSc.literární historička Ústavu české liter. FF UK v Praze, paní PhDr.Milena Secká,CSc. z Náprstkova muzea Praze, paní Mgr. Yvetta Dorflová z Literárního archivu PNP v Praze, slečna Monika Horáková t.č.studentka FF UK v Praze.

V České Skalici již od roku 1987 působil Členský kruh Společnosti Boženy Němcové pod vedením předsedkyně Mgr. Evy Skořepové. Velmi úzce se SBN spolupracoval. Při společenských večerech v Praze se podílel na kulturních programech. Za spoluúčasti MěÚ Č. Skalice , žáků ZŠ v České Skalici, ZŠ J.A.Komenského v Náchodě a občanů, se uskutečnila sbírka na opravu vyšehradského hrobu B.Němcové. Vzhledem k přerušení činnosti SBN v Praze musela být ustanovena se všemi právními náležitostmi od roku 2001 SPOLEČNOST BOŽENY NĚMCOVÉ ČESKÁ SKALICE. Její předsedkyní se stala Mgr.Libuše Matějková. Činnost této společnosti navazuje na odkaz SBN. Spočívá v pořádání přednášek, literárně – hudebních večerů, pietních aktů u pomníku BN u příležitosti spisovatelčiných výročí, poznávacích zájezdů, zájezdů do Prahy k hrobu B.N.a na slavnostní večery pořádané pražskou SBN. Spolupracuje s kulturní komisí MěÚ, s DDM „ Bájo“ a jeho dětským folklórním souborem „Barunka“, s Muzeem B.Němcové, Společností pro záchranu Babiččina údolí, s dramatickým souborem TJ Sokol a IC. Pomáhá udržovat českoskalické pomníky B.Němcové. Spolupracuje se ZŠ v České Skalici.

Na lásce k člověku a k veškerému lidstvu postavila Němcová všechen svůj zápas o budoucí svět zbavený pozemské bídy, a proto je snahou našeho společenství tyto ideje naplňovat.


Mgr.Libuše Matějková
 


Zakládající členové

Zakládající členové Společnosti Boženy Němcové Česká Skalice:  Mgr.Libuše Matějková (předsedkyně), Vlasta Knitlová, Mgr. Eva Skořepová (kronikářka), Mgr. Běla Hejzlarová, Mgr. Miloslava Smetanová (hospodářka), Věra Jiřičková (hospodářka),Anna Tunová a Josef Pázler. 

 


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579