ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 19.4.2007

19.12.2013 19:12

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 19.4.2007

 

Volební komise zvolená zúčastněnými členy VH ve složení:

Miloslava Smetanová- předs., Jarmila Roubalová, Hniková

sdělila výsledek hlasování nově zvoleného předsednictva SBN Česká Skalice.

 

Dle presenční listiny se VH zúčastnilo 34 členů SBN, kteří postupně aklamací jednomyslně

zvolili tyto členy předsednictva BNM z navržené kandidátky:

Mgr.Libuše Matějková – Česká Skalice, Lidická 361

Běla Hejzlarová – Česká Skalice, Pod lesem 344

Miloslava Smetanová – Česká Skalice, Tyršova 819

Věra Jiřičková - Česká Skalice, Máchova 4

Mgr.Eva Skořepová – Česká Skalice, TGM 384

Eva Bradnová – Česká Skalice, Zd.Štěpánka 29

Hana Janková – Česká Skalice, Havlíčkova 310

Marie Mojžíšová – Česká Skalice, Nerudova 683

Drahomíra Šafránková – Zblov 17

Jarmila Roubalová – Česká Skalice TGM 93

 

Členy dozorčí-revizní komise:

 

Věra Hrodková – Česká Skalice, Havlíčkova 675

Ing.Dana Dvořáčková - Česká Skalice, Jiráskova 589

Helena Lenfeldová – Česká Skalice, Steidlerova 139

 

Oprávněné osoby jednat jménem SBN :

Libuše Matějková, Miloslava Smetanová, Věra Jiřičková, Běla Hejzlarová

 

Zřízení právnické osoby pod názvem:

SPOLEČNOST BOŽENY NĚMCOVÉ  ČESKÁ SKALICE

se sídlem: 552 03 ČESKÁ SKALICE okres NÁCHOD

ze dne 11.4.2002

je zájmovým sdružením členů za účelem ochrany kulturních památek na spisovatelku

Boženu Němcovou a za účelem rozvoje duchovních hodnot .

 

 

 

 

…………………………. …………………………………………………..

M.Smetanová V.Knitlová, D.Šafránková

 

předseda vol. komise ověřovatelé zápisu

—————

Zpět


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579