Valná hromada SBN

19.03.2014 13:34

Dne 12.12.2013 proběhla v klubovně zahrádkářů valná hromada Společnosti Boženy Němcové. Schůzi zahájila předsedkyně paní Helena Ducháčová. Schůzi vedla místopředsedkyně Hana Šimbovská. Po zvolení orgánů valné hromady přednesla předsedkyně Helena Ducháčová zprávu o činnosti za uplynulý rok. Zprávu doprovázely fotografie z jednotlivých akcí. Zprávu o hospodaření přednesla M.Smetanová  a o stavu pokladny V.Jiřičková. Návrh rozpočtu na rok 2014 předložila H. Ducháčová s tím, že bude mírně deficitní. Důvodem deficitního rozpočtu je stálé zdražování a jediným hlavním příjmem jsou členské příspěvky. Sponzoři bohužel nejsou a za současné situace asi ani nebudou. Možností vyrovnaného rozpočtu je zvýšení příspěvků. V diskuzi padl návrh na zvýšení příspěvků na 150Kč. Návrh na nový rozpočet, včetně zvýšení příspěvků na 150 Kč ročně, byl nakonec valnou hromadou schválen. Poté byl přednesen návrh činnosti na rok 2014. Po návrhu činnosti na rok 2014, upozornila předsedkyně pí Ducháčová členy na změnu názvu naší organisace. Se začátkem roku 2014 přicházejí v platnost nové zákony, které neumožňují používat v názvu neziskových organisací výraz "SPOLEČNOST". Z tohoto důvodu dochází ke změně názvu naší organisace z původního názvu "Společnost Boženy Němcové" na "Sdružení Boženy Němcové". Po občerstvení byly promítnuty fotografie zimní zámecké zahrady pana ing. Jiřího Skořepy, doprovázené hudebním doprovodem L. Skořepy a přednesem básní v podání Míly Smetanové a Heleny Ducháčové. Poté následovala volná zábava. Kdo chtěl, tak si mohl vyrobit zápich v podobě panenky, pod vedením paní Řehákové. Na výzdobě sálu se podílely členky výboru pod vedením H.Lemberkové. Sněhulák byl zapůjčen ze školní družiny. Fotografie promítal J.Lemberk.                                                                                                                           J.L.

—————

Zpět


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579