Pozvánka na členskou schůzi SBN

11.03.2024 16:26

Vážení členové Společnosti Boženy Němcové,

srdečně vás zveme na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 21.3.2024 v 15 hodin v klubovně zahrádkářů v České Skalici.

Program :

1.Zahájení členské schůze, ověření prezenční listiny.

2.Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3.Schválení programu členské schůze.

4.Zpráva o činnosti za rok 2023 slovem i obrazem

5.Zpráva o hospodaření za rok 2023.

6.Zpráva p. Lady Kabelové pověřené kontrolou hospodaření za rok 2023.

7.Návrh plánu činnosti na rok 2024.

8.Diskuze.

9.Usnesení.

10.Občerstvení.

                                                                                     Za výbor SBN Helena Ducháčová

—————

Zpět


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579