Pozvánka na valnou hromadu

05.04.2022 08:26

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti Boženy Němcové, která se bude konat dne 7. dubna 2022 v 15 hodin v klubovně zahrádkářů v České Skalici.

Program:

1. Zahájení valné hromady

2. Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu valné hromady

4. Návrh změn ve stanovách spolku a jejich schválení

5. Zpráva o činnosti za roky 2020 a 2021

6. Zpráva o hospodaření za roky 2020 a 2021 

7. Návrh plánu činnosti na rok 2022

8. Návrh rozpočtu na rok 2022

9. Volba návrhové a mandátové komise

10. Přestávka a káva

11. Doplnění kandidátky

12. Volby

13. Občerstvení

14. Vyhlášení výsledku voleb, diskuse

15. Usnesení a jeho schválení

—————

Zpět


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579