DNA Boženy Němcové - tisková správa

09.02.2017 13:18

 

Česká Skalice, Praha a Olomouc, 4. února 2017

1.Tisková zpráva k výsledkům a okolnostem výzkumu mitochondriální DNA
české spisovatelky Boženy Němcové a jejího syna Hynka

Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znovu as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.

Z listu Janu Helceletovi ze 17. prosince 1851

 

2.Obsah tiskové zprávy

 1. Odborný tým

 2. Kontakty

 3. Tisková zpráva – podrobná: Genetický původ české spisovatelky Boženy Němcové odhalen

 4. Tisková zpráva – zkrácená: Genetický původ české spisovatelky Boženy Němcové odhalen

 5. Příloha I: Fotografie Boženy Němcové

 6. Příloha II: Co je mitochondriální DNA

3.Odborný tým

Mgr. Milan Horký, vedoucí týmu – Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Mgr. Yvetta Dörflová – Památník národního písemnictví

Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D. – Ústav lékařské genetiky Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. Ing. Petr Klusoň, Ph.D. – Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky

4.Kontakty

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice

muzeum@bozenanemcova.cz

www.bozenanemcova.cz

tel.: 491 451 285

 

5.Tisková zpráva - podrobná

Genetický původ české spisovatelky Boženy Němcové odhalen

Po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015 vydal mezioborový tým stěžejní oznámení.

Členy týmu, vedeného Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, jsou odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Na základě systematické a důkladné analýzy přítomnosti genetického materiálu (mitochondriální DNA) ve vzorcích vlasů spisovatelky Boženy Němcové (asi 1820–1862) a jejího syna Hynka (1838–1853) uložených v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici byla velmi pravděpodobně získána mitochondriální DNA Boženy Němcové. Genetický výzkum byl proveden v laboratořích Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., a Ústavu lékařské genetiky LF UPOL pod vedením doc. Mgr. Radka Vodičky, Ph.D.

Mezi zkoumanými vzorky Boženy Němcové a jejího syna Hynka byla nalezena shoda, která jednoznačně potvrzuje přímý příbuzenský vztah. Prameny vlasů Boženy Němcové uložené v českoskalickém muzeu pocházejí z roku 1862 a byly jí zřejmě ustřiženy v lednu 1862 po jejím úmrtí. K této domněnce opravňují některé zkoumané zápisy a také výskyt šedivých vlasů. Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím dcery Dory. Šetrnost moderního genetického výzkumu je na takové úrovni, že tyto dva muzejní předměty zůstaly bez většího narušení zachovány, protože pro účely stanovení byl v obou případech odebrán jen nepatrný zlomek vlasů z každého pramene. U vzorků těchto vlasů byl proveden také toxikologický a mikroskopický průzkum. Povrch vlasů byl pečlivě ošetřen a podroben dekontaminačním procedurám, poté byla mitochondriální DNA získána způsobem, který je vhodný pro velmi malé až stopové množství DNA. K vlastnímu přečtení byl použit postup cílený na degradovanou, tzv. ancientní, DNA. Ve vzorcích Boženy Němcové a Hynka Němce byla nalezena shodná DNA náležející k mitochondriální haploskupině H.

Výsledky výzkumu neodpovídají na spekulativní otázky o původu Boženy Němcové. Ty šíří popularizační literatura od 2. poloviny 20. století v souvislosti s mezerami v genealogickém bádání ve spisovatelčině rodině a zjevnými rozpory ve školních matrikách uložených dnes v archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

O okolnostech a výsledcích výzkumu byli informováni vybraní potomci Boženy Němcové a tato tisková zpráva je vydána s jejich vědomím, souhlasem a podporou.

 

6.Tisková zpráva – zkrácená

Genetický původ české spisovatelky Boženy Němcové odhalen

Po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015 vydal mezioborový tým stěžejní oznámení.

Členy týmu, vedeného Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, jsou odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, v. v. i.

 

 1. Byla získána mitochondriální DNA Boženy Němcové (asi 1820–1862) a jejího syna Hynka (1838–1853).

 2. Citlivým postupem byla více než 150 let stará DNA extrahována z vlasů, které jsou uloženy v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici.

 3. DNA Boženy Němcové „je tu“ jednou pro vždy, v budoucnu nebude nutné pro případné další získání její DNA narušovat pietu místa spočinutí na vyšehradském hřbitově.

 4. DNA Boženy Němcové byla identifikována především díky shodě s DNA jejího syna Hynka.

 5. Připustíme-li dlouhodobé spekulace o šlechtickém původu Boženy Němcové, je zde otevřena cesta k jejich potrvzení, či vyvrácení.

 6. Němcová v dopise ze 17. 12. 1851 příteli Helceletovi napsala, že by si přála narodit se znovu asi za dvě stě let. Vzhledem k datu jejího narození je nynější získání její DNA téměř symbolické.

 7. Němcová byla vždy moderní, emancipovaná žena, daleko před standardy doby. Je-li nyní získána DNA z jejích vlasů a z vlasů syna Hynka postupem 21. století, lze snad předpokládat, že by jí právě tento typ zájmu a pozornosti vyhovoval.

 8. Tým expertů bude nadále usilovat o vyjasnění původu Boženy Němcové.

 

7.Příloha I: Fotografický portrét

Portrét Boženy Němcové vydaný Americkým klubem dam u příležitosti odhalení nového náhrobku BN na Vyšehradském hřbitově (1869).

  

 

 

8.Příloha II: Co je mitochondriální DNA

Jedná se o DNA, která se nachází mimo bunečné jádro a předává se do další generace striktně prostřednictvím vaječné buňky matky, tzv. maternálně. Proto je tento typ DNA použitelný výhradně při určování dědičnosti po předcích v nepřerušené ženské (mateřské) linii. Výjimkou mohou být synové v první generaci. Tuto možnost využil badatelský tým v případě Boženy Němcové a syna Hynka.

 

—————

Zpět


Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.

Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203


603232579